注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

白大夫

从容向上的心灵和伟大的人格就是佛

 
 
 

日志

 
 
关于我

白大夫大夫,是所有志愿献身伟大的人道主义事业,用良心和责任履行自己神圣职责的所有医护人员的集合体,也是这个集合体的缩影。

网易考拉推荐

ЭНЭ 200 VГИЙГ Л ЦЭЭЖИЛЧИХ  

2009-04-29 23:53:19|  分类: 蓝色蒙古 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

ЭНЭ 200 VГИЙГ Л ЦЭЭЖИЛЧИХ... 

1. Achive /эчиив/- хvрэхгvйцээхбиелvvлэх
2. Agree /
эгрии/- зeвшeeрeхсанал нэгдэхдэмжих
3. Appreciate /
эпришэйт/- таалагдахилvv таалах, eндрeeр vнэлэх
4. Believe /
билиив/- найдахитгэх,vнэмших
5. cheap /
чийп/- хямдсул доройхарамч
6. dream /
дрийм/-зvvдмeрeeдeл,сайхан зvйл
7. eager /
ийжэ/- хорхойсохэрч хvчтэй
8. extremely /
экстримли/- vнэхээрягтуйлын
9. feel /
фийл/- ухаж ойлгохмэдрэх
10. free /
фрий/- чeлeeтэйзавтай vнэгvй
11. lead /
лийд/- удирдахманлайлахжолоодох
12. meet /
мийт/- учрахуулзахтанилцах
13. need /
нйид/ - хэрэгтэй байхшаардагдах
14. secret /
сикрит/- нууцнуугдмал
15. succeed /
саксийд/- амжилт олохамжилтад хvрэх
16. sweet /
свийт/- анхилуун амттайхeeрхeн
17. ability /
абилити/- мэдлэг,чадваравъяас
18. business /
бийзнис/- ажиларилжаа vйл ажиллагаа
19. busy /
бийзи/ - завгvйчeлeeгvй
20. consider /
консийдэр/- бодох, vзэх,....дагуу хэлэлцэх
21. delicious /
дэлийшсэс/- амттайтаатай мэдрэмж
22. different /
дийпфринт/- eeрялгаатай
23. difficult /
дийфикvлд/- хvнд хэцvv, бэрх ярвигтай
24. diligent /
дилийжэнт/- оролдлоготойхичээнгvй
25. efficient /
эфийшнт/- vр дvнтэйчадварлаг

26. interesting /интэрэстин/- сонирхолтойсонин
27. live /
лийв/- амьдрахорших
28. million /
милион/- сая
29. rich /
рийч/- элбэгбаян тансаг
30. sick /
сийк/- eвчтэй залхсангомдсон
31. silly/
силлий/- инээдтэйтэнэгухаан муутай
32. think /
тийнк/- бодох, vнэмшихсанахтаамаглах
33. visit /
визит/- зочлохочихайлчлах
34. wish /
вийш/- хvсэхтэмvvлэхерeeххvсэлдурлал
35. anybody /
энибоди/ - хэн нэгэнхэн ч
36. anything /
энитийнг/- ямар нэгэн
37. benefit /
бэнифийт/- ашиг тусашигтус хvртэх
38. depend /
дэпээнд/- хамаарахшалтгаалах
39. develop /
дэвээлevп/- хeгжиххeгжvvлэхдэвших
40. energy /
ээниржи/- энергичадавхиэрч хvч
41. especially /
эспээшли/- ялангуяаерeнхийдee
42. essential /
эссээншл/ - салшгvйчухал, vндсэн
43. everybody /
эврибади/- бvгдээрээхvн бvр
44. everything /
эвритинг/- юм бvрбvх юм
45. excellent /
ээксэлэнт/- онцгой сайнгойд
46. expensive /
экспэйнсив/ - vнэтэй
47. forget /
фогэт/- мартахумартах
48. fresh /
фрэйш/- цэнгэгцэвэршинээрvvл 
49. generous /
жейнерос/- eглeгчэнгйин бус, eгeeмeр
50. guess /
гээсс/ - таахтаамаглахтeсeeлeх
51. impress /
импрэсс/- сэтгэл хeдлeхсэтгэгдэл тeрvvлэх
52. intelligent /
интэлийжэнт/- ухаалагухаантай
53. pleasure /
плээжeй/- тааламжхvсэл таалал
54. question /
кvэйчэн/- асуухасуултасуудалэргэлзээ
55. remember /
римэмбээ/- санахмэдэхдурсах
56. SPECIAL /
спэйшл/- онцгойтусгай

57. suggest /
сажэйст/- санал болгохбатлах
58. terrible /
тэрибээл/- аймаарзэвvvнтааламжгvй
59. together /
тюvгээдр/- хамтцугцугларах
60. welcome /
вээлком/- уулзах,мэндлэххvлээн авах
61. absolutely /
абсолютли/- туйлын, vнэхээряг
62. action /
айкшн/ -vйл ажиллагаа
63. challenge /
чэйланж/- уриалаххvч сорьсон зvйл
64. chance /
чэйнс/- боломжтохиолдолэрсдэл
65. embarrass /
эмбайрос/- сандрахбажгадах
66. exactly /
эгзайтли/- яг зeвтуйлын vнэхээр
67. exaggerate /
эгзаграйэт/ - давслаххэтрvvлэх
68. examination /
эгзаминэйшн/- шалгалтшvvлэг
69. fantastic /
файнтастик/- хачин гайхамшигтай
70. graduate /
грайдюvвэйт/- тeгсeх
71. handle /
хайндл/- учрыг нь олоххарьцах
72. happy /
хайппи/- аз жаргалтайтаатай
73. laugh /
лаф/- инээххeхрeхшоолох
74. outstanding /
аутстайндинг/- онц сайнтeлeвлeгдeeгvй
75. plan /
плэйн/- тeлeвлeгee, тeлeвлeх
76. practice /
прайктис/-давтахсургуулилахдасгал
77. shallow /
шайлevв/- гvехэннамханхоосон толгойтой
78. understand /
андирстэйнд/- ойлгохмэдэхтаних
79. discover /
дисковэр/ - нээхилрvvлэх
80. enough / 
инааф/- хангалттайхvрэлцээтэй
81. funny /
фаанни/ - хeгжилтэй
82. hungry /
хангри/ - eлсeх
83. just /
жааст/ - яг, eчvvхэн
84. love /
лаав/- хайрхайрлахдурлахсонирхох
85. luck /
лак/ - аз завшаан
86. money /
мани/ - мeнгe
87. nothing /
ноттин/- юу ч , аль ччухал биш
88. other /
оодэр/ -бусад, eeр , хоёрдогч
89. somebody /
сомбади/ - хэн нэгэн, vл таних нэгэн
90. something /
сомтин/ - зарим нэг юм, .....шигюм
91. touch /
таач/- хvрэх
92. trouble/
трабл/- хvндрэлэрсдэл, eвчин 
93. trust /
трааст/- итгэхитгэл
94. wonderful /
вондэрфvvл/- гайхамшигтайшагшрам
95. young /
яан/- залуухeгжингvй
96. deserve /
дэзээрв/ - хэрэгтэйашигтайбайххvсэх
97. dirty /
дeeрти/- бохир бvдvvлэг
98. encourage /
инкevрж/- урамшуулахдэмжих
99. learn /
лeйрн/- судлахсуралцахолж мэдэх
100. hurt /
хeйрт/ - eвтгeхгэмтээхбэртээх
101. personal /
перзнал/- хувийн , хувь хvний
102. work /
вeeрк/-ажиллахажил мэргэжил
103. world /
вeeрлд/- дэлхийертeнцорчлон
104. worry /
вори/ - санаа зовохяршиг болох
105. worst /
вeeрст/- хамгийн муубусдаас муу
106. argue /
ааргюv/- маргах, vл зeвшeeрeх
107. hard /
хаард/- хvндбэрххэцvv, шаргуу
108. heart /
хаарт/- зvрх зориг
109. apologize /
апаложчайяз/- уучлалт гуйххvлцэл eчих
110. bother /
боодэр/- уурлуулахсаад болох
111. confident /
коонфидэнт/- бvрэн итгэлтэй
112. impossible /
импоосибл/- боломжгvй
        
бvтэшгvй
113. job /
жоб/- ажилмэргэжил
114. knowledge /
ноулиж/- мэдлэгтуршлага
115. possible /
поосибил/- боломжгvй
        
бvтэшгvй
116. problem /
проблэм/- асуудал
117. promise /
проомис/- амлахамлалт
118. prosperous /
проспийрёс/- хeгжин 
        
цэцэглэсэнбаян тансаг
119. responsible /
рэспоонсибэл/- итгэлтэй
    
хариуцлагатай найдвартай
120. stop /
стооп/- зогсохсэргийлэхзайлсхийх
121. tomorrow /
томооров/-маргааш
    
ирээдvйд
122. want /
воонт/- хvсэхтэмvvлэхэрж хайх
123. afford /
аффорд/- боломж олгох
    
дийлэхчадах
124. always /
оолвэйз/- vргэлждандаа
125. boring /
боорин/- уйтгартайгунигтайзалхуутай
126. gorgeous /
гооржис/- гайхамшигтай 
    
сайханагуу
127. important /
импоортант/-чухал, vр 
    
дvнтэй, vнэ цэнэтэй
128. strong /
строон/- хvч чадалтайэрvvл 
    
чийрэг
129. beautiful /
биюvтифvл/ - сайхангоё,         хeeрхeн
130. choose /
чvvз/- сонгохшилэх
131. cool /
кvvл/- сэрvvнтайвансайхангоё
132. enthusiasm /
энтуизиазм/- сэтгэл 
    
хeдeлгeсeнсонирхолтой
133. excuse /
экскиюз/- уучлаххvлцэх
    e
ршeeл шалтаг
134. fool /
фvvл/- тэнэгмэхлэххуурах
135. improve /
импрvvв/- сайжруулах
    
дээшлvvлэх
136. opportunity /
оппортюнити/- боломж
    
тохиолдол
137. soon /
сvvн/- удахгvйтeдeлгvймeд
138. stupid /
стюvпит/- тэнэгмохоомулгуу
139. unusual /
анюvжил/ - ер бусын , энгийн 
        
бишховор
140. look /
лvvк/- харах,....шиг харагдаххарц
    
дvр тeрх
141. afraid /
эфрэйд/ - айхэмээхгэмших
142. amazing /
амэйзн/ - гайхалтайхачин
    
гайхамшигтай
143. ashamed /
ашэймд/ - гэмшсэничсэннvvр 
 
улайсан
144. change /
чэйнж/ - eeрчлeхсолих, eeрчлeх
145. cooperation /
коопирэйшн/- хамтын 
    
ажиллагаахамтран ажиллах
146. dangerous /
дэйнжирevс/ - аюултай
    
хортой
147. determination /
дэтэрминэйшн/- тодорхой 
    
ирээдvйн зорилго
148. education /
эдюvкэйшн/- боловсрол
    
мэдлэг
149. famous /
файмevс/- алдартайолны танил
    
нэртэй
150. great /
грийт/- агууер бусын сайхан
151. hate /
хэйт/ - vзэн ядахдургvй байх
152. lazy /
лэйзи/- залхуузалхуутайназгай
153. mistake /
мистэйк/- алдааэндvvрэл
154. pain /
пэйн/- eвчинэмгэг шарх
155. pay /
пэй/ - тeлeх, .......д анхаарал тавих
156. strange /
стрэйнж/ - хачин сонингадны 
    
танихгvй
157. today /
тvдэй/- eнeeдeр, eнee vе
158. waste /
вэйст/ - гарзхохиролдэмий 
    e
нгeрvvлэх
159. advice /
эдвайс/- зeвeлгee, зeвлeх
160. admire /
эдмайэр/- гайхахшагшрах
161. decide /
дисаяд/- шийдэхшvvх
162. desire /
дизайёр/- тэмvvлэххvсэх
    
мeрeeдeх
163. environment /
энвайяромэнт/- орчин
164. exciting /
эксайтин/- сэтгэл хeдeлгeсeн
    
сэтгэлд нийцсэн
165. invite /
инвайт/- урихзалах 
166. lie/
лаая/- хэвтэхбайххудал ярих
167. life /
лайяф/- амьдрал
168. mind /
майянд/- санааой ухаан,санаа 
    
тавих
169. surprising /
сюрпрайзин/- гайхширмаар
    
санаанд оромгvй
170. time /
тайм/- цаг хугацаа
171. tired /
тайярд/- ядарсанзалхсан
172. try /
трай/- оролдоххичээх
173. annoying /
энноэйн/- ядаргаатайуур 
    
хvрмээр
174. appointment /
эппойнтмэнт/- болзоотов
175. disappoint /
дисаппойнт/ - урам хугалахнайдвар таслах
176. employ /
эмплой/- ажил эрхлэхажил олгох
177. enjoy /
энжой/- таалагдахдуртай байхтаатай байх
178. join /
жойн/- нэгдэххамтрахэлсэх
179. doubt /
даапт/- эргэлзэхэргэлзээтээнэгэлзэх
180. lousy /
лайузи/-маш муубалиар заваан
181. outgoing /
аутгeийн/- нeхeрсeгнийтэч
182. proud /
прауд/- бардамэхэмсэгбахдам
183. thousand /
таузэнд/-мянга
184. global /
глevбэл/- глобальдэлхийертeнц
185. hope /
хevп/- найдахитгэх
186. nobody /
нevбади/- хэн чхэн ч биш
187. only /
оонли/- зeвхeндeнгeжгэвч
188. suppose /
сeуппevз/ - таамаглахнайдаххvлээх,.....бол
189. experience /
экспийрэнс/- дадлагатуршлагаадал явдал
190. fear /
фиэр/- айдасаймшигболгоомжлолайх 
191. mysterious /
мийстэрс/- тайлагдашгvйнууцлаг 
192. serious /
сэриёс/ - чухалноцтой
193. idea /
айдиа/- санаа, vзэл бодолилтгэл
194. realize /
рийлайз/- ухаарахбиелvvлэх
195. weird /
виэрд/- хачинсонинбайж боломгvй
196. care /
кэёр/- анхаарахсанаа тавих
197. prepare /
припэёр/- бэлдэхбэлэн болгох
198. share /
шэйер/-хуваалцахядууядмаг
199. poor /
пevр/-хeeрхийядуу ядмаг
200. sure /
шюvр/- итгэлтэйтодорхойэргэлзээгvй

  评论这张
 
阅读(525)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018